Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Podając adres e-mail akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności. Dziękujemy :)
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

 INFORMACJA RODO

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do poinformowania Pani/Pana o następujących faktach i uprawnieniach:

 1. Przetwarzamy wyłącznie podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta w przypadku rozliczeń, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.

 2. Administratorem danych osobowych jest: ARTIZO.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług poprzez mechanizmy sklepu internetowego (www.artizo.pl) i realizacją umów poprzez niego zawieranych. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Sprzedawcy lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów, w zależności od tego, które z terminów nastąpią później.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta w sklepie i dokonywanie czynności zakupu lub innych poprzez mechanizmy sklepu.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim, jak również na ewentualne wezwanie umocowanych prawnie Urzędów.

 

Regulamin Sklepu Internetowego firmy ARTIZO

I. Właścicielem Sklepu internetowego jest:

P.P.H.U ARTIZO

Sobieszyn 6,

08-504 Ułęż.

NIP 826-100-42-31

 

Adres do korespondencji i wszelkich przesyłek:

P.P.H.U. ARTIZO

PAWŁÓWEK 16,

95-081 DŁUTÓW

e-mail: 

tel. 693 95 99 92 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00)

II. Regulamin:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym: składania zamówień, warunki dostaw, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Przed kliknięciem „Złóż Zamówienie”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszego Regulaminu. Niniejszym klient wyraża zgodę, że składając zamówienie, bez zastrzeżeń akceptuje niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego postanowieniami i ich zrozumieniu. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

III. Zasady składania zamówień:

 1. Składanie zamówień jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok na stronie sklepu internetowego http://www.artizo.pl Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym firmy P.P.H.U. ARTIZO producenta odzieży, sprzedawanej pod marką – YULLA oraz ARTIZO - zwanym Sprzedającym.

3. Aby dokonać zamówienia wybranego towaru lub usługi najwygodniej jest skorzystać z modułu „koszyk sklepu”, w którym należy podać odpowiednie dane, a następnie wysłać formularz zamówienia za pośrednictwem mechanizmów sklepu internetowego do Sprzedawcy.

4. Sprzedający prosi aby Kupujący dokonał pełnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym i prawnym wypełnienia formularza zamówienia.

5. Sprzedawca może dokonywać weryfikacji dokonywanych zamówień pod kątem ich prawdziwości oraz zgodności danych. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedz potwierdzającą złożenie zamówienia, stwierdzające: datę, rodzaj, przedmiot zamówienia oraz jego cenę. Zamówienie należy potwierdzić, klikając w przesłany link. Niepotwierdzone zamówienie może nie być realizowane w sposób prawidłowy z przyczyn technicznych.

7. Następnie Kupujący otrzymuje kolejny e-mail, w którym Sprzedający określa status zamówienia wraz ze wskazaniem sposobu postępowania w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia lub wskazuje możliwość anulowanie zamówienia przez Kupującego.

Statusy zamówienia mogą być następujące:

a) W TRAKCIE REALIZACJI – oznacza to, że obsługa sklepu rozpoczęła kompletowanie zamówienia. Ten etap zamówienia może trwać, w zależności od posiadanych stanów i zapasów magazynowych od 1 do 3 dni. Jeżeli sprowadzenie towaru wymagać będzie dłuższego czasu, Kupujący zostanie o tym poinformowany niezwłocznie w osobnej wiadomości.

b)W TRAKCIE REALIZACJI- PROSIMY O WPŁATĘ - oznacza to, że obsługa sklepu czeka na wpłatę całości kwoty wynikającej z zamówienia na rachunek firmy ARTIZO podany w wiadomości mailowej. W tym czasie rezerwowany jest odpowiedni towar w naszym magazynie, tak samo jak w przypadku statusu opisanego powyżej, ale wysyłka następuje po wpłacie całości należności przez Kupującego na rachunek firmy Sprzedawcy.

c) PRZEPRASZAMY, BRAK ZAMÓWIONEGO TOWARU W MAGAZYNIE - ZAMÓWIENIE ANULOWANE - zamówionego towaru nie ma w magazynie. Zamówienie anulowano i nie zostanie zrealizowane. Prosimy o ewentualny kontakt jeżeli możliwe jest zaakceptowanie przez Państwa wysyłki produktu zamiennego np. w innym kolorze lub fasonie. Sytuacja taka zdarza się niezmiernie rzadko z przyczyn przez nas nie zawinionych. Serdecznie przepraszamy za nią Kupujących.

d) WYSŁANE - PROSIMY OCZEKIWAĆ NA PRZESYŁKĘ - oznacza to, że zamówienie zostało zrealizowane i wysłane na podany w formularzu adres. Standardowy czas dostawy przez Pocztę Polską przy przesyłce pocztowej wynosi 1-3 dni roboczych, a przez firmę kurierską 1-2 dni roboczych.

8. Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji /tj. jedynie bezpośrednio po jego złożeniu/. Należy w tym celu niezwłocznie wysłać odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej sklepu. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać: pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.

9. Wszystkie produkty i towary oferowane w sklepie internetowym przez Sprzedającego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Zasady realizacji zamówień:

1. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim wyborze przez Kupującego sposobu regulowania zapłaty za złożone zamówienie.

2. Termin realizacji zamówienia w przypadku towarów bezpośrednio dostępnych w magazynie Sprzedającego wynosi od 24 h do 3 dni. Jest to czas, który Sprzedawca potrzebuje, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę.

3. W razie zaistnienia sytuacji braku zamówionego artykułu (rodzaj, kolor, rozmiar) w magazynie Sprzedającego, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący w porozumieniu ze Sprzedawcą może wyrazić zgodę na dłuższy czas realizacji zamówienia jeżeli możliwe jest zaakceptowanie przez Kupującego dostarczenia towaru w późniejszym terminie.

4. Zapłatę za zakupiony towar należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dostępności w magazynie.

5. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia byłby dłuższy niż podany na stronie sklepu internetowego Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu jego dostawy.

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu (1-2 dni).

7. UWAGA: W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia - zamówienie może zostać anulowane.

8. Możliwe sposoby dostarczania przesyłek:

a) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa - przesyłki dostarczane przeciętnie w ciągu 1-3 dni roboczych po wysyłce z magazynu Sprzedawcy.

b) Firma kurierska - przesyłki dostarczane przeciętnie w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu Sprzedawcy.

9. W sytuacji gdyby przesyłka nie dotarła do Kupującego prosimy o przesłanie na adres e-mail sklepu informacji o niedoręczeniu paczki. Ponadto informujemy, aby w momencie dostarczenia przesyłki, Kupujący w obecności kuriera lub listonosza sporządził protokół szkody w sytuacji gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zachodzą inne uzasadnione przesłanki uszkodzenia paczki.

V. Ceny sprzedaży oraz dokumentowanie dokonanego zakupu:

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT w określonej wartości).

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Załoga ARTIZO dokłada wszelkich starań, by prezentowane na stronach sklepów produkty były dostępne, a ich ceny aktualne. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. .

4. Sprzedawca może dokonać zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jedynie jeżeli nie są one przedmiotem realizacji bieżącego zamówienia.

5. Sprzedawca może dokonać wycofania poszczególnych produktów z oferty jedynie jeżeli nie są one przedmiotem realizacji zamówienia potwierdzonego przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.

6. Ceny, warunki sprzedaży oraz organizowane promocje i wyprzedaże ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących zasad, określonych przez Sprzedającego w dniu dokonania zamówienia i podawane są na stronach internetowych z ofertą handlową. Rabaty, kupony rabatowe i promocje nie podlegają sumowaniu. Produkty w promocji nie podlegają rabatom oraz kuponom rabatowym.

7. Na wszystkie produkty i towary sprzedawane w sklepie Sprzedawca wystawia dowody sprzedaży w postaci faktury imiennej/paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Kupującego).

VI. Sposoby płatności za zamówienie:

1. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Za pobraniem na terenie Polski - zapłata przy odbiorze towaru gotówką listonoszowi lub kurierowi (przesyłki zagraniczne i hurtowe - płatność tylko przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości e-mail).

b) Przelewem – Sprzedawca rezerwuje zamówiony towar w swoim magazynie, do Kupującego przesyła e-mail z informacjami o dostępności asortymentu oraz numerze rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje zapakowany i wysyłany na wskazany przez Kupującego adres.

c) Gotówką - w sytuacji gdy towar odbierany jest osobiście w siedzibie firmy lub w sklepie firmowym.

UWAGA!

- Wszystkie paczki o wadze powyżej 3 kg, wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- Przesyłki zagraniczne i hurtowe – płatność (przedpłata) tylko przelewem na rachunek firmy. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie przez Kupującego ze Sprzedawcą według cennika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. W sytuacji umyślnego działania Kupującego, którego następstwem jest wystąpienie szkody u Sprzedającego, Sprzedający może żądać naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

Sprzedawca informuje, że wprowadzenie powyższego sposobu regulowania należności wymusili na naszej firmie nierzetelni Klienci, którzy narażali nas na duże straty związane z pokryciem kosztów opłat związanych ze zwrotem nieodebranych przesyłek do naszej firmy.

VII. Koszty dostawy.

1. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw.

 2. Wszystkie przesyłki o wadze powyżej 3 kg wysyłamy kurierem.

4. Przesyłki zagraniczne - pełne koszty pokrywa Kupujący.

5. Możliwy jest również odbiór osobisty po uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego lub sklepie firmowym w Rzgowie koło Łodzi. Adresy i telefony dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce: KONTAKT.

6. Koszty dostawy mogą ulec zwiększeniu w przypadku produktów niestandardowych lub o niestandardowych gabarytach albo większej wadze.

VIII. Reklamacje:

1. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację dotyczącą wad towarów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

2. Kupujący odsyła reklamowany towar (wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym wskazaniem powstałych wad, a także ewentualnymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji zobowiązań) Sprzedawcy na adres sklepu: ARTIZO Pawłówek 16, 95-081 Dłutów. Klient może skorzystać z gotowego formularza zamieszczonego na końcu regulaminu.

3. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do żądań Kupującego, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 15 dni.

4. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja uzasadnionych żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego-użytkownika wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

IX. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy:

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ustawowym terminie. Kupując w sklepie konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni. Odstąpienie dla swej skuteczności wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie (przykładowe oświadczenie zawarte jest w niniejszym regulaminie) i przesłania go na adres siedziby Sprzedającego, tj. na adres: ARTIZO 95-081 Dłutów, Pawłówek 16. Zgodnie z ustawą termin 14 dniowy liczony jest od dnia wydania rzeczy. Wyznaczając dzień wydania rzeczy ARTIZO przyjmuje interpretację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Federacji konsumentów, iż dniem tym jest dzień otrzymania przesyłki przez Kupującego.

1. Kupujący odstępując od umowy zwraca zakupiony towar (zwracana rzecz może być wcześniej przymierzona) w stanie niezmienionym, a więc towar jest identyczny jak otrzymany, nowy, nie nosi jakichkolwiek śladów używania. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Ponadto prosimy Kupujących o dołączenie otrzymanego dowód zakupu.

2. Jeżeli odesłany towar lub opakowanie zostanie zniszczone, zgniecione na skutek nieprawidłowego zapakowania, Sprzedający ma możliwość pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

3. Koszty towaru bez kosztów przesyłki poniesione przez Kupującego przy zakupie towaru są zwracane Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w podanym terminie. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku wymiany towaru na inny rozmiar/kolor/model warunkiem jest - nieużywalność towaru. Koszt i szczegóły wymiany ustalane są indywidualnie z obsługą sklepu Sprzedawcy.

5. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

X. Ochrona danych osobowych:

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

2. Sprzedawcy przysługuje możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy zachodzi podejrzenie, że dane podane przez Kupującego są błędne lub nieprawdziwe.

3. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń). Ponadto dane Kupującego Sprzedający umieszcza w bazie sklepu, a także ma możliwość przetwarzania i wykorzystywania danych wyłącznie do celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celach reklamowo-promocyjnych (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach itp. oferowanych przez Sprzedawcę).

4. Sprzedawca zapewnia, że powierzone dane osobowe, nie są udostępniane, ani sprzedawane innym podmiotom czy osobom dla celów marketingowych i innych.

5. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

6. Kupujący ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Każdy Kupujący po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych, prawo do ich zmiany oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Kupujący ma prawo w każdym momencie wypisać się z listy subskrybentów oraz zmodyfikować swoje dane.

 1. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez ARTIZO Urszula Czwartkowska (Administrator Danych), z siedzibą w 95-081 Dłutów, Pawłówek 16 swoich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z procesem realizacji złożonego zamówienia oraz w celach reklamowo-promocyjnych związanych z działalnością ARTIZO. Kupujący wyraża również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, oraz działań marketingowych prowadzonych przez Administratora Danych lub za jego pomocą. Informacja o przysługującym Kupującemu prawie dostępu, wglądu do treści danych oraz ich poprawianie, uzupełnianie, uaktualnianie lub sprostowania oraz informacja iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Kupującego dobrowolnie, zostanie przesłana w mailu potwierdzającym w trakcie rejestracji. Jednocześnie Kupujący jest informowany o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych /wypisania się w każdym momencie z listy subskrybentów Administratora Danych/.

XI. Prawa autorskie:

1. Wszystkie modele towarów i produktów, zdjęcia, grafika i teksty na stronach sklepu chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce.

2. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów, zdjęć i tekstów nieodpłatnie w innych serwisach internetowych możliwe tylko za zgodą pisemną Sprzedawcy tj. firmy ARTIZO i z umieszczonym obok zdjęcia linkiem do sklepu.

XII. Inne warunki:

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla sprawy.

3. W sprawach nie uregulowanych oraz w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa normujących profil działalności przedsiębiorstwa, hierarchiczną wyższość w stosowaniu mają ujednolicone i znowelizowane przepisy prawa obowiązującego w Polsce nad postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach "link" prowadzących do innych stron. Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na ich właścicielach.

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6.  Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 

UWAGA : WSZELKIE PRZESYŁKI PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES :

ARTIZO, Pawłówek 16, 95-081 Dłutów

 

 

Wzór oświadczenia o zwrocie towaru :

....................., dn. ............ 20..... r.

...................................................

...................................................

....................................................

imię, nazwisko i adres Kupującego

ARTIZO

Pawłówek 16

95-081 Dłutów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży towaru: ....................................................................................................

paragon / faktura nr ...................................

zawartej dnia...............................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

na konto nr.......................................................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym.......................................................................

otrzymany dnia.......................................................................................................

............................................................

(podpis)

Wzór reklamacji :

....................., dn. ............ 20..... r.

...................................................

...................................................

....................................................

imię, nazwisko i adres Kupującego

ARTIZO

Pawłówek 16,

95-081 Dłutów

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy (niepotrzebne skreślić).

W załączeniu składam kopię paragonu/faktury.

……………………………………

(podpis)

 

 

 

 

Produkt dnia
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
239,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA WIELOFUNKCYJNA - KAMELEONKA - BORDOWY
SUKIENKA WIELOFUNKCYJNA - KAMELEONKA - BORDOWY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - ZIELONY
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - ZIELONY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA WIELOFUNKYJNA - KAMELEONKA - CZERWONY
SUKIENKA WIELOFUNKYJNA - KAMELEONKA - CZERWONY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SABRINA długa suknia z rozporkiem
SABRINA długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Sabrina długa - neonowy kolor
Sabrina długa - neonowy kolor
179,00 zł 49,00 zł
szt.
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
179,00 zł 99,00 zł
szt.
Bestsellery
SABRINA długa suknia z rozporkiem
SABRINA długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Sukienka SABRINA długa
Sukienka SABRINA długa
229,00 zł 149,00 zł
szt.
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
239,00 zł 99,00 zł
szt.
SABRINA długa suknia z rozporkiem
SABRINA długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Kombinezon ANNA
Kombinezon ANNA
199,00 zł 49,00 zł
szt.
ELIZA krótka - sukienka welurowa z paskiem
ELIZA krótka - sukienka welurowa z paskiem
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Sabrina długa - neonowy kolor
Sabrina długa - neonowy kolor
179,00 zł 49,00 zł
szt.
MASECZKA higieniczna, osłonka 50 szt. w opakowaniu
MASECZKA higieniczna, osłonka 50 szt. w opakowaniu
49,90 zł 9,99 zł
szt.
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
179,00 zł 99,00 zł
szt.
MIX KUPONÓW TKANIN I DZIANIN 20 mb.
MIX KUPONÓW TKANIN I DZIANIN 20 mb.
149,00 zł
szt.
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
Promocja
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - ZIELONY
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - ZIELONY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA WIELOFUNKCYJNA - KAMELEONKA - BORDOWY
SUKIENKA WIELOFUNKCYJNA - KAMELEONKA - BORDOWY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
DANUTA - sukienka krótka z falbanami - odkryte ramiona
DANUTA - sukienka krótka z falbanami - odkryte ramiona
199,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA WIELOFUNKYJNA - KAMELEONKA - CZERWONY
SUKIENKA WIELOFUNKYJNA - KAMELEONKA - CZERWONY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
MASECZKA higieniczna, osłonka 50 szt. w opakowaniu
MASECZKA higieniczna, osłonka 50 szt. w opakowaniu
49,90 zł 9,99 zł
szt.
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
ELIZA DŁUGA - suknia welurowa z rozporkiem
179,00 zł 99,00 zł
szt.
SABRINA KWIATY- długa suknia z rozporkiem
SABRINA KWIATY- długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Sukienka SABRINA długa
Sukienka SABRINA długa
229,00 zł 149,00 zł
szt.
SABRINA długa suknia z rozporkiem
SABRINA długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Kombinezon ANNA
Kombinezon ANNA
199,00 zł 49,00 zł
szt.
SUKIENKA 20w1 - KAMELEONKA - GRANATOWY
SUKIENKA 20w1 - KAMELEONKA - GRANATOWY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
SUKIENKA MULTIFUNKCYJNA - KAMELEONKA - CZARNY
249,00 zł 99,00 zł
szt.
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
MERLIN- Długa suknia z rozporkiem
239,00 zł 99,00 zł
szt.
SABRINA długa suknia z rozporkiem
SABRINA długa suknia z rozporkiem
229,00 zł 149,00 zł
szt.
Sabrina długa - neonowy kolor
Sabrina długa - neonowy kolor
179,00 zł 49,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl